Od czego zacząć budowę domu?

Ceny nieruchomości cały czas rosną, dlatego wiele osób zastanawia się nad wybudowaniem domu. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż zakup gotowego mieszkania. W poniższym artykule podpowiadamy, od czego zacząć budowę domu i jakich formalności dopełnić.

Podpowiadamy, od czego zacząć budowę domu

W tym artykule wyjaśniamy, od czego zacząć budowę domu jednorodzinnego. Osoby, które zastanawiają się, od czego zacząć budowę domu, powinny przede wszystkim zapoznać się z ustawą z 7 lipca 1994 Prawo budowlane i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tych dokumentach można znaleźć wszystkie wymogi oraz przepisy dokładnie określające, od czego zacząć budowę domu. Pierwszy etap to zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń. Jeżeli masz już wybraną odpowiednią działkę, to można zabrać się za wyrównywanie powierzchni. Następnym krokiem jest przygotowanie piwnicy oraz fundamentów. Należy koniecznie pamiętać, żeby przed rozpoczęciem robót udać się po wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Osoby, które zastanawiają się od czego zacząć budowę domu powinny pomyśleć o formalnościach. W planie miejscowym są dokładne informacje o wymogach, które muszą spełnić budynki stawiane na danej nieruchomości. Czasami plan miejscowy może znacznie odbiegać od zaplanowanego projektu budowlanego. W takiej sytuacji warto się zastanowić, czy może nie lepiej zrezygnować i poszukać nowej działki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nieruchomość nie zawsze jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli nie ma jej w planie to trzeba wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta to organy kompetentne do wydania tej decyzji.

Przeczytaj też: mała kuchnia z wyspą

Od czego zacząć budowę domu? Warunki zabudowy

Należy pamiętać, żeby we wniosku zamieścić podstawowe dane na temat nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o numer działki ewidencyjnej i obrębu ewidencyjnego, adres, a także podpis wnioskodawcy. Warto mieć świadomość, że dane inwestora również powinny się tam znaleźć. Jako załączniki można do wniosku dołączyć: kopię mapy katastralnej lub zasadniczej, wyrys z mapy ewidencji gruntów oraz pełnomocnictwo w przypadku osób, które korzystają z usług profesjonalnego pełnomocnika. Zanim zdecydujesz się wybrać projekt budowlany, pamiętaj o przygotowaniu mapy zasadniczej do celów projektowych, na której zaznaczyć trzeba elementy z decyzji o warunkach zabudowy lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Wykonanie takiej mapy zasadniczej można zlecić doświadczonemu geodecie. Należy mieć na uwadze, żeby korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych geodetów, którzy od wielu lat działają na rynku i cieszą się dobrą opinią. Warto przemyśleć też dobrze wybór projektu budowlanego, ponieważ nie jest to proste zadanie. Można skorzystać z pomocy architekta, który wykona indywidualny projekt lub zdecydować się na gotowy wzór.

Od czego zacząć budowę domu? Projekt budowlany

Trzeba jednak koniecznie pamiętać, żeby projekt budowlany spełniał wszystkie wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli chodzi o gotowe wzory projektów to z reguły trzeba jeszcze je dostosować do wymienionych wyżej dokumentów. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie indywidualnego projektu. Za takie jednak trzeba zapłacić trochę więcej. Żeby rozpocząć budowę domu trzeba jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu należy w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym złożyć stosowny wniosek. Do wniosku dołączyć należy decyzję o warunkach zabudowy, projekt budowlany w 4 egzemplarzach, oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz potwierdzenie uprawnień posiadanych przez projektantów. Pozwolenie na budowę jest wydawane przez organ w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Warto mieć na uwadze, że dokument jest ważny przez 3 lata. Po tym czasie traci swoją moc prawną. Teraz już wiesz od czego zacząć budowę domu.

Poznaj pomysły na kuchnię z wyspą otwartą na salon

Redakcja elbudowa.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.