GPW

O Spółce

ELEKTROBUDOWA SA jest liderem wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki.

  • Świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.
  • ELEKTROBUDOWA SA jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.
  • ELEKTROBUDOWA SA istniejąca od ponad 60 lat na rynku brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz bardzo wielu na świecie.

Obecnie realizujemy największy kontrakt w dziedzinie energetyki jądrowej wykonując prace elektryczne na terenie Elektrowni Jądrowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

  • ELEKTROBUDOWA SA działa na terenie całej Polski skupiajac działalność w ponad piętnastu lokalizacjach. Realizuje prace w krajach UE, Europy wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej.
  • ELEKTROBUDOWA SA jest spółką  notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • ELEKTROBUDOWA SA jest jednym z członków organizacji Global Compact oraz wchodzi w skład spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

Zatrudnia około 2 tys. osób.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl