GPW

Raporty bieżące

Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

2017-06-28

28 Cze

2017-06-28 12:08

Raport bieżący nr 28/2017

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

2017-06-01

01 Cze

2017-06-01 10:59

Raport bieżący nr 27/2017

Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

2017-06-01

01 Cze

2017-06-01 09:06

Raport bieżący nr 26/2017

Rezygnacja osoby nadzorującej

2017-05-29

29 Maj

2017-05-29 10:01

Raport bieżący nr 25/2017

Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

2017-05-09

09 Maj

2017-05-09 17:09

Raport bieżący nr 24/2017

Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

2017-04-27

27 Kwi

2017-04-27 16:58

Raport bieżący nr 23/2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA X kadencji

2017-04-25

25 Kwi

2017-04-25 15:44

Raport bieżący nr 21/2017

Informacja o wypłacie dywidendy

2017-04-25

25 Kwi

2017-04-25 15:41

Raport bieżący nr 20/2017

Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

2017-04-21

21 Kwi

2017-04-21 13:56

Raport bieżący nr 18/2017

Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

2017-04-12

12 Kwi

2017-04-12 11:30

Raport bieżący nr 13/2017

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

2017-03-31

31 Mar

2017-03-31 10:08

Raport bieżący nr 9/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

2017-03-28

28 Mar

2017-03-28 10:57

Raport bieżący nr 8/2017

Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

2017-03-20

20 Mar

2017-03-20 17:08

Raport bieżący nr 7/2017

Podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

2017-03-17

17 Mar

2017-03-17 14:54

Raport bieżący nr 5/2017

Szacunki wyników za 2016 rok

2017-03-10

10 Mar

2017-03-10 17:11

Raport bieżący nr 4/2017

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

2017-02-22

22 Lut

2017-02-22 12:33

Raport bieżący nr 3/2017

Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok

2017-01-30

30 Sty

2017-01-30 17:09

Raport bieżący nr 2/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-10

10 Sty

2017-01-10 15:18

Raport bieżący nr 1/2017

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl