GPW

Notowania

ELEKTROBUDOWA SA
Kurs Poprzedni Zmiana Wolumen Obrót MAX MIN Czas ostatniej transakcji
110.00 110.00 0.00 0.00 % 106 11649.00 110.20 109.15 2017-08-18 16:49:09
Informacje podstawowe
Nazwa: ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona: ELBUDOWA (ELB)
Rynek notowań: podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: budownictwo
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: sWIG80
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS,
WIG-BUDOWNICTWO, sWIG80, WIG
Adres: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Telefon: (0-32) 25 90 100
Fax: (0-32) 20 52 760
WWW: www.elbudowa.com.pl
Email:
Prezes: Janusz Juszczyk
Nazwa Bieżący Zmiana MAX MIN Czas ostatniej transakcji
WIG 62053.31 103.91 0.17 % 62053.31 61675.81 2017-08-18 17:15:00
WIG20 2359.87 6.69 0.28 % 2359.87 2338.60 2017-08-18 17:15:00
MWIG40 4865.55 -0.71 -0.01 % 4868.41 4850.59 2017-08-18 17:15:00

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl