GPW

Notowania

ELEKTROBUDOWA SA
Kurs Poprzedni Zmiana Wolumen Obrót MAX MIN Czas ostatniej transakcji
119.35 117.20 2.15 1.83 % 996 117302.00 119.45 117.20 2017-06-27 16:42:29
Informacje podstawowe
Nazwa: ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona: ELBUDOWA (ELB)
Rynek notowań: podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: budownictwo
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: sWIG80
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS,
WIG-BUDOWNICTWO, sWIG80, WIG
Adres: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Telefon: (0-32) 25 90 100
Fax: (0-32) 20 52 760
WWW: www.elbudowa.com.pl
Email:
Prezes: Janusz Juszczyk
Nazwa Bieżący Zmiana MAX MIN Czas ostatniej transakcji
WIG 61915.09 213.52 0.35 % 62096.24 61639.35 2017-06-27 17:15:00
WIG20 2345.05 7.36 0.31 % 2355.53 2332.27 2017-06-27 17:15:00
MWIG40 4957.25 26.88 0.55 % 4964.34 4920.79 2017-06-27 17:15:00

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl