GPW

Kalendarium inwestora

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

2017-11-15

15 Lis

2017-11-15

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

2017-08-31

31 Sie

2017-08-31

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

2017-05-15

15 Maj

2017-05-15

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

2017-04-25

25 Kwi

2017-04-25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

2017-03-20

20 Mar

2017-03-20

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

2017-03-20

20 Mar

2017-03-20

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl