GPW

Dla przemysłu

Od początku swojego istnienia, od niemal 60 lat, ELEKTROBUDOWA SA działa w branży elektrycznej, pracując głównie dla potrzeb energetyki zawodowej.

Dzięki stopniowemu rozszerzaniu kręgu swoich zainteresowań na różne gałęzie przemysłu, m.in. wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, sektora publicznego i transportowego, a jednocześnie zwiększaniu i urozmaicaniu wachlarza oferowanych usług i produktów, staliśmy się kompleksowym wykonawcą usług budowlano-montażowych dla potrzeb inwestorów krajowych i zagranicznych.

Namacalnym skutkiem naszego zaangażowania w sektor budownictwa przemysłowego jest fakt, że z tego obszaru pochodzi ponad 30% naszych przychodów. Generalne Wykonawstwo oraz kompletne instalacje elektroenergetyczne realizujemy głównie dla zakładów przemysłu chemicznego, papierniczego, metalurgicznego i wydobywczego.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl