GPW

Energetyka

Sektor energetyczny jest od początku istnienia ELEKTROBUDOWY SA podstawowym obszarem działania firmy.

ELEKTROBUDOWA SA obecna jest ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromontażowych na wszystkich nowych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej i większości obiektów energetyki przemysłowej.

Ponadto z powodzeniem realizujemy stacje elektroenergetyczne i obiekty dla dystrybucji i przesyłu energii.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl