GPW

Budownictwo

ELEKTROBUDOWA SA realizuje specjalistyczne obiekty kubaturowe dla inwestorów instytucjonalnych jak również prywatnych.

Dzięki stopniowemu rozszerzaniu kręgu swoich zainteresowań na różne gałęzie przemysłu, m.in. wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, sektora publicznego i transportowego, a jednocześnie zwiększaniu i urozmaicaniu wachlarza oferowanych usług i produktów, staliśmy się kompleksowym wykonawcą usług budowlano-montażowych dla potrzeb inwestorów krajowych i zagranicznych.

Od roku 2003 istnieje w strukturze ELEKTROBUDOWY SA jednostka odpowiedzialna za Generalne Wykonawstwo Inwestycji realizująca obiekty kubaturowe w formule „pod klucz”. W ciągu kilku lat działalności w tym obszarze udało nam się zdobyć znaczącą pozycję, duże doświadczenie i renomę pozwalającą na wykonywanie skomplikowanych obiektów inżynierskich. 

ELEKTROBUDOWA SA realizuje także kompletne instalacje elektroenergetyczne dla obiektów użyteczności publicznej. 

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl