GPW

Oferta

Oferta ELEKTROBUDOWY SA

Energetyka 

 Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych

Budownictwo 

 Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych pod klucz oraz wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych

Dla Przemysłu 

Kompletne instalacje elektroenergetyczne dla przemysłu

Produkty

Produkcja wnętrzowych rozdzielnic średniego i niskiego napięcia

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl