GPW

Newsletter

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH W ELEKTROBUDOWA SA

Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ELEKTROBUDOWĘ SA z siedzibą przy ul. Porcelanowej 12 w Katowicach, w zakresie obejmującym adres e-mail, dla celów marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera z wiadomościami o ELEKTROBUDOWIE SA.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą przy ulicy Porcelanowej 12 w Katowicach.
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów wysyłania newslettera ELEKTROBUDOWY SA.
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl