GPW

Mapa witryny

  Informacje na Email

  ELEKTROBUDOWA SA

  ul. Porcelanowa 12

  40-246 Katowice

  NIP 634-01-35-506

  Regon 271173609

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Numer KRS: 0000074725

  Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

  Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

  Biuro Spółki

  + 48 32 25 90 100

  FAX

  + 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

  Projektowanie stron: IntraCOM.pl