GPW

Dane teleadresowe

ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna

ul. Porcelanowa 12,
40-246 Katowice
tel. + 48 32 25 90 100,
fax + 48 32 20 52 760
e-mail:

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki;

numer KRS 0000074725
numer NIP 634-01-35-506

Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł. (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda)
Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl