GPW

Kariera

Zatrudniając prawie dwa tysiące osób na terenie całego kraju oraz na kontraktach zagranicznych stale dążymy do zapewnienia pracownikom warunków, w których będą w stanie w pełni i z satysfakcją realizować postawione przed nimi zadania. Wdrażane programy rozwojowe pozwalają nam systematycznie zwiększać kompetencje pracowników, a także zidentyfikować te osoby, których wiedza, osobowość i predyspozycje pozwalają na objęcie w przyszłości stanowisk kluczowych w firmie.

Z uwagi na specyfikę branży w której działamy, najczęściej poszukujemy nastawionych na rozwój i kreatywnych specjalistów z zakresu elektryki, elektroenergetyki, spawalnictwa oraz pokrewnych kierunków. Mile widziani są także absolwenci i studenci ostatniego roku.

Chociaż „twarde” wymagania wobec kandydatów stawiane na konkretnym stanowisku są bardzo ważne, oczekujemy, aby osoba chcąca pracować dla ELEKTROBUDOWY SA posiadała silną motywację do podejmowania nowych wyzwań oraz cechy osobowościowe, które zapewnią, że będzie skuteczna w tym, co robi. W przypadku wielu stanowisk znajomość języka angielskiego jest obligatoryjna, a w przypadku pozostałych jest dużym atutem. Pracujemy na projektach w całym kraju, dlatego od kandydatów oczekujemy mobilności i dyspozycyjności.

Oprócz publikacji ofert pracy dla profesjonalistów, systematycznie rekrutujemy także absolwentów wyższych uczelni technicznych na programy stażowe, które są znakomitym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl