GPW

Kontakt PR

W celu złożenia zapytania prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Na wszystkie pytania odpowiadamy niezwłocznie. Prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ ilość składanych zapytań jest bardzo duża i o różnorodnej tematyce, dlatego też mogą nastąpić niewielkie opóźnienia w komunikacji z naszymi Klientami.

Magdalena Stępak-Miczek
ELEKTROBUDOWA SA w KATOWICACH

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane
** - przynajmniej jedno pole: Telefon lub adres E-mail musi być wypełnione

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl