GPW

Aktualności

ELEKTROBUDOWA SA "Transparentną Spółką Roku 2016"

2017-04-06

ELEKTROBUDOWA SA w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Wyniki zostały ogłoszone 6 kwietnia w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ranking powstał w oparciu o badanie ankietowe, które obejmowało obszar sprawozdawczości finansowej i raportowania, relacji inwestorskich oraz zasad ładu korporacyjnego. Wręczeniu dyplomów towarzyszyła również debata na temat przejrzystości i transparentności emitentów giełdowych w której udział wzięli przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego GPW,  spółek giełdowych oraz inwestorów.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl