GPW

Aktualności

ELEKTROBUDOWA SA po raz kolejny w składzie RESPECT Index

2016-12-14 18:30

RESPECT Index

Wieloletnie zaangażowanie ELEKTROBUDOWY SA w kwestie środowiskowe, społeczne, etyczne i dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego pozwoliły również w tym roku po raz kolejny znaleźć się ELEKTROBUDOWIE SA w elitarnym gronie nielicznych spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w prestiżowym indeksie Respect Index, skupiającym liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.  

Nieprzerwana od 2009 roku obecność w tym indeksie to zapewne sukces całej organizacji, a także powód do dumy. 

 

 

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl