GPW

Aktualności

29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016

2016-08-31

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska zlokalizowanego w sektorze L2 w pawilonie nr 19 w dniach 13-14 września 2016 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz 15 września 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl